Obchodní podmínky

 

1. ÚVOD
 
Platné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.werdina-shop.cz. Provozovatel obchodu: WERDINA trade s.r.o., Jetřichovická 747/18, 190 00 Praha 9.
IČO: 24316814
DIČ: CZ24316814
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího, který vystupuje ve vztahu s prodávajícím jako kupující spotřebitel (dále jen zákazník). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy upravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.werdina-shop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
d) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. 
e) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu www.werdina-shop.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
f.) Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit náklady, které vznikly (doprava, poštovné apod.).
Provozovatel internetového obchodu WERDINA trade s.r.o. se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky. V případě, že písemně nebo e-mailem požádáte o odstranění Vašich údajů z databáze, bude tak učiněno neprodleně.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
•    Dobírka
•    Bankovní převod - předem před dodáním zboží, po vystavení faktury (Fio banka, č. ú: 2700274239/2010). Objednávky, které nebudou do 14 dnů uhrazené, budou automaticky stornovány. Poté je nutné učinit novou objednávku.
Při objednávce atypických rozměrů nebo úpravy povrchu (dle přání zákazníka) - platba předem ve výši 50%.
PŘI ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY JE ZÁLOHA NEVRATNÁ
Při objednávce nad 50.000 Kč - platba předem ve výši 50%.

4. DODACÍ PODMÍNKY
Ceny dopravného je uvedná u produktu.
Doručení bývá obvykle do  4 - 6 týdnů ode dne odeslání objednávky, výjimku tvoří překážky na straně přepravce, např. dopravní nehoda, nepříznivé počasí nebo přetížení v období vánoc apod.
V případě, že nebude možné tovar doručit v uvedeném termínu, budeme Vás neprodleně informovat o době dodání.
 
5. PŘEVZETÍ ZÁSILKY A REKLAMACE

Zásilku doručenou dopravcem doporučujeme před převzetím důkladně zkontrolovat. V případě, že je zboží na první pohled poškozeno, sepište reklamační zápis. Zde uveďte místo poškození (např. poškozené hrany boku skříně). Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovou reklamaci přijmout. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce.
Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu výrobní vadu, co nejdříve nás kontaktujte. Poškozené nebo chybějící zboží se budeme snažit dodat či vyměnit v co nejkratším termínu. Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji.
Pro urychlení reklamačního procesu přiložte i kopii dokladu o koupi. V případě uznání oprávněnosti reklamace bude podle přání zákazníka zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena peněžní částka včetně poštovného. V reklamaci uveďte, proč zboží reklamujete, zpáteční adresa, číslo účtu. Zásilky dobírkou nebudou vyzvednuty!!!
Reklamace zasílejte na:  
E-mail: info@werdina.cz
Adresa: Michal Berežný, Polní 425, 250 63 Nová Ves
 

6. ZÁRUKA
Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Doba začíná běžet od data převzetí. U některých výrobků může být doba prodloužena dle pravidel výrobce, popř. dovozce. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.
Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou.
Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.
 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy (objednávky) se řeší individuálně. 
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. nedováží, nebo se výrazně změnila cena výrobku, nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího.
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás písemně (Michal Berežný, Polní 425, 250 63 Nová Ves), že žádáte odstoupit od smlouvy.
Uveďte: číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu. 
Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
•    nesmí být použité
•    musí být nepoškozené
•    musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.
Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (POZOR! Doporučeně neznamená na dobírku).
Náklady spojené s odesláním či dopravením zboží do naší provozovny ze zákona hradí kupující.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 

8. PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Mapa patička